Spørretimespørsmål fra Gunnar Skaug (A) til utenriksministeren


Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 08.02.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Gunnar Skaug (A)

Spørsmål

Gunnar Skaug (A): "Den Norske Advokatforening har tatt opp spørsmålet om inkorporering av de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene i norsk rett.

Hvordan stiller Regjeringen seg til et slikt initiativ?"


Les hele debatten