Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 08.02.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Utlendinger har ofte vanskelig for å få godkjent sin utdannelse i Norge, og dermed også arbeid de er kvalifisert for.

Kan statsråden gjøre noe for å få enklere og raskere behandling og godkjenning i slike saker?"


Les hele debatten