Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til miljøvernministeren


Besvart: 08.02.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Ein søknad om midlar til eit forprosjekt i Kvam i Hardanger i samband med bruk av spillvarme frå ferrolegeringsverksemda Bjølvefossen A/S i Ålvik for tørking av husdyrgjødsel har fått avslag både frå Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet.

Kva er grunngjevinga for å avslå ein slik søknad når det er ei prioritert oppgåve for Regjeringa å få bukt med forureiningane frå landbruket?"


Les hele debatten