Spørretimespørsmål fra Bjarne Kristiansen (A) til miljøvernministeren


Besvart: 08.02.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Bjarne Kristiansen (A)

Spørsmål

Bjarne Kristiansen (A): "Regjeringa vedtok nyleg å oppretthalda forbodet mot drivgarnsfiske etter laks - saman med sterke restriksjonar på fisket i fjordar og elvar.

Kva andre tiltak vil miljøvernministeren setja i verk for snarast råd er å få opp bestanden av vill-laks - med tanke på framtidig fangst?"


Les hele debatten