Spørretimespørsmål fra Johan C. Løken (H) til næringsministeren


Besvart: 08.02.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Johan C. Løken (H)

Spørsmål

Johan C. Løken (H): "Ifølge Statistisk Sentralbyrå er antallet industrisysselsatte redusert med 19 000 gjennom året 1988 og med 37 000 siden 1. kvartal 1986.

Når regner næringsministeren med at antallet industrisysselsatte vil begynne å øke igjen?"


Les hele debatten