Spørretimespørsmål fra Ole Frithjof Klemsdal (H) til olje- og energiministeren


Besvart: 08.02.1989 av olje- og energiminister Arne Øien

Ole Frithjof Klemsdal (H)

Spørsmål

Ole Frithjof Klemsdal (H): "I olje- og økonomikretser stilles det spørsmål om det samlede utbygg- ingsnivå i Nordsjøen er for høyt i forhold til de forventede gass- avsetningsmuligheter. Særlig stilles det spørsmål om det er riktig å utbygge Sleipner etter den forutsatte tempoplan.

Når vil olje- og energiministeren ta stilling til dette?"


Les hele debatten