Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til fiskeriministeren


Besvart: 08.02.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Vi har i dag for mykje smolt i høve til det som oppdrettsnæringa sjølv treng.

Vil statsråden ta noko initiativ for å nytta meir av denne smolten?"


Les hele debatten