Spørretimespørsmål fra Rolf Bendiksen (A) til fiskeriministeren


Besvart: 08.02.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Rolf Bendiksen (A)

Spørsmål

Rolf Bendiksen (A): "Det er uro ved Tranøy losstasjon i forbindelse med at Kystverket plan- legger reduksjon av bemanningen.

Hva er statsrådens syn på dette?"


Les hele debatten