Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til justisministeren


Besvart: 08.02.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Det kjem stadig fram at retten til å anke avslag på asylsøknad blir undergraven ved korte tidsfristar og avslag om oppsettende virkning mens klagesakene blir førebudd. Det blir også tatt i bruk omfattande varetekts- fengsling av asylsøkjarar.

Meiner justisministeren at dagens praksis er forsvarleg og ivaretek rettstryggleiken til dei dette gjeld?"


Les hele debatten