Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til finansministeren


Besvart: 08.02.1989 av finansminister Gunnar Berge

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "I Innst. O. nr. 60 for 1987-88 uttalte fleirtalet i forbruker- og administrasjonskomiteen at livsforsikringsselskap som har ideelle mål/føre- målsparagrafar bør omfattast av same skattereglane som gjensidige selskap med omsyn til overføring av sikringsfondet til eigenkapitalfond. Andvake forsikring burde oppfylle dette kravet.

Kva er statsråden sitt syn på dette?"


Les hele debatten