Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til finansministeren


Besvart: 08.02.1989 av finansminister Gunnar Berge

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): "Forsikringsselskapene har de senere år delt landet inn i stadig mindre geografiske tariffdistrikter. Det er oppstått betydelige prisforskjeller mellom ulike deler av landet. Undersøkelser viser at en "vanlig" villafor- sikring i Finnmark koster opptil 115% mer enn en tilsvarende forsikring i de billigste forsikringsdistriktene.

Hva vil departementet gjøre for å sikre likebehandling av forsikrings- takerne i alle deler av landet?"


Les hele debatten