Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til finansministeren


Besvart: 08.02.1989 av finansminister Gunnar Berge

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Det er meldt at kampanjen mot skattesnyteri i Oslo i 1988 har avdekka unndragelsar for om lag 500 mill. i skattar og avgifter.

Vil finansministeren ta initiativ til at slike kampanjar blir sett i verk i større målestokk over heile landet?"


Les hele debatten