Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Datert: 19.02.1997
Besvart: 26.02.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Vestfold tolker friluftsloven dithen at et ridesenter med 17 hester har rett til å benytte naboeiendommene til ridning, noe grunneierne ikke er enige i.

Er miljøvernministeren enig i en slik tolkning?


Les hele debatten