Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til sosialministeren


Besvart: 08.02.1989 av sosialminister Tove Strand

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): "Bærum kommune vil i 1989 motta ca. 1,8 mill. kroner til styrking av tiltak for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede. Dette dekker utgiftene til 2-3 plasser i kommunens nye avlastningshjem. Kommunen har nå kartlagt ca. 250 navngitte hjemmeboende psykisk utviklingshemmede.

Synes ikke statsråden at avstanden mellom de forventninger som skapes og de bevilgninger som gis er faretruende stor?"


Les hele debatten