Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 08.02.1989 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Oslo-avdelingen av Norsk Sosionomforbund har reist krav om at Sosialdepartementet må overta styringen av byens sosialsentre.

Vil Sosialdepartementet gjøre dette?"


Les hele debatten