Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til utenriksministeren

Datert: 18.02.1997
Besvart: 26.02.1997 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Det kommer stadig nye rapporter om den kritiske sikkerhetssituasjonen ved atomkraftverket i Sosnovy Bor ved St. Petersburg. Norge har prioritert arbeidet for å forbedre sikkerheten ved Kola-kraftverket. En ulykke ved atomkraftverket i Sosnovy Bor kan imidlertid få dramatiske konsekvenser for befolkningen i Sør-Norge.

Hva gjør norske myndigheter?"


Les hele debatten