Spørretimespørsmål fra Gudmund Restad (Sp) til samferdselsministeren


Besvart: 08.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Gudmund Restad (Sp)

Spørsmål

Gudmund Restad (Sp): "Til tross for at daværende samferdselsminister Kjell Borgen i juni 1988 besluttet at postkontorene i Harøysund, Vikan og Ersholmen i Fræna skulle opprettholdes inntil videre, har postverket bestemt at de tre post- kontorene nå skal nedlegges.

Vil statsråden holde fast ved sin forgjengers beslutning?"


Les hele debatten