Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til samferdselsministeren


Besvart: 08.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "Staten ved Samferdselsdepartementet tapte rettssaken om å forby et variabelt reklameskilt som Vegdirektoratet hadde krevd fjernet.

Er samferdselsministeren etter denne dommen endelig beredt til å avvise Vegdirektoratets forsøk på å totalforby variable reklametavler langs norske veier, kfr. svar i spørretimen 2. november 1988?"


Les hele debatten