Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til samferdselsministeren


Besvart: 08.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "Adgang til å sette opp serviceskilt betyr ofte et være eller ikke være for overnattings- og serveringsnæringen utenom de større tettsteder. I praksis gjør ofte de lokale vegmyndigheter og miljøvernavdelinger sitt beste for å hindre bedrifter i å sette opp godkjente serviceskilt.

Mener samferdselsministeren at dette fremmer reiseliv og turisme såvel som lokalt næringsliv og sysselsetting?"


Les hele debatten