Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til samferdselsministeren


Besvart: 08.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Nødropa frå fartøyet Polarbas vart oppfanga av Harstad radio som fleirtalet i Stortinget har vedtatt å leggja ned og automatisera.

Vil statsråden på bakgrunn av dette gå inn for å omgjera vedtaket om automatisering av kystradiostasjonane?"


Les hele debatten