Spørretimespørsmål fra Are Næss (KrF) til forsvarsministeren

Datert: 16.02.1997
Besvart: 26.02.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): På grunn av et beordningssystem som medfører hyppig flytting har Forsvarets befal en ordning med mulighet for to besøksreiser i året. Nå ønsker tydeligvis skattemyndighetene å skattlegge disse reisene.

Er forsvarsministeren enig i at slik beskatning vil virke uheldig med tanke på befalets familieliv og Forsvarets økende personellmangel, og vil han gjøre noe for å hindre denne skattleggingen?


Les hele debatten