Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 08.02.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): "Statsministeren har flere ganger gitt inntrykk av at alle foreldre- grupper som vil starte barnehagetilbud for sine barn skal få den hjelp de trenger.

Hvorfor har da Forbruker- og administrasjonsdepartementet den 24. november 1988 avslått en anke om fullt tilskudd til Blåbærhaugen korttidsbarnehage i Bærum, der et parkhus brukes for 5-åringene 3 timer daglig, i full forståelse med parkens styre og brukere?"


Les hele debatten