Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til næringsministeren


Besvart: 08.02.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Norge har tiltrådt Den Europeiske Patentkonvensjon av 1973. Hvordan fortolker Regjeringen nå Artikkel 53, som omhandler patentering av plantesorter eller dyrearter eller essensielle biologiske prosesser til framstilling av planter og dyr?"


Les hele debatten