Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til samferdselsministeren


Besvart: 08.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Lærlinger får ikke studiemoderasjon ved offentlige transport- midler.

Vil statsråden bidra til at lærlinger får samme ordning som elever og studenter?"


Les hele debatten