Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til næringsministeren


Besvart på vegne av: Næringsministeren
Besvart: 15.02.1989 av olje- og energiminister Arne Øien

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Ferieavviklinga har ein tendens til å klumpe seg saman i korte tids- perioder både sumar og vinter. Dette fører til korte sesongar og dårleg kapasitetsutnytting for reiselivsnæringa og eit unødig høgt prisnivå for feriefolket.

Kva kan gjerast for å spreie ferieavviklinga, gjerne på nordisk basis?"


Les hele debatten