Spørretimespørsmål fra Jan Helge Jansen (H) til justisministeren


Besvart: 15.02.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Jan Helge Jansen (H)

Spørsmål

Jan Helge Jansen (H): "En dansk undersøkelse viser at 50% av farlige voldsforbrytere begår nye straffbare handlinger ved løslatelse.

Vil slik innsikt få følger for behandling av farlige voldsforbrytere her i landet?"


Les hele debatten