Spørretimespørsmål fra Oddbjørn Hågård (Sp) til finansministeren


Besvart: 15.02.1989 av finansminister Gunnar Berge

Oddbjørn Hågård (Sp)

Spørsmål

Oddbjørn Hågård (Sp): "Etter sparebanklovens § 13 skal et medlem av kontrollkomiteen tilfredsstille de krav som stilles til dommer. Valget av dette medlem skal godkjennes av Kredittilsynet som kan dispensere fra denne bestemmelsen.

Hvilke kriterier skal legges til grunn for dispensasjonsordningen?"


Les hele debatten