Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til sosialministeren


Besvart: 15.02.1989 av sosialminister Tove Strand

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Stortinget vedtok 5. desember 1988 å be Regjeringen utarbeide forslag til standardreglement og -avtale for at offentlig ansatt helsepersonell kan utnytte sin arbeidskapasitet og sykehusenes utstyr og lokaliteter til privat virksomhet utenfor ordinær arbeidstid.

Er Stortingets vedtak iverksatt?"


Les hele debatten