Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til landbruksministeren


Besvart: 15.02.1989 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Landbruksdepartementet har nektet konsesjon på en landbrukseiendom til en 14 år gammel gutt. Faren vil hjelpe sønnen med driften inntil han har fullført videregående skole og landbruksskole. Kommunen og fylkets land- bruksmyndigheter har gått inn for å gi konsesjon. Gutten er etterkommer av eieren, som fortsatt vil bebo hovedhuset og ha avtale om kår på gården.

Vil landbruksministeren vurdere denne saken på nytt?"


Les hele debatten