Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til landbruksministeren


Besvart: 15.02.1989 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Mener statsråden at Regjeringens forhandlingsopplegg og opptreden overfor GATT i forbindelse med Uruguay-runden, har vært i tråd med Stortingets syn på inntektsmålsetting og importvern for jordbruket?"


Les hele debatten