Spørretimespørsmål fra Johan M. Nyland (A) til samferdselsministeren


Besvart: 15.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Johan M. Nyland (A)

Spørsmål

Johan M. Nyland (A): "Avisen Dagningen viser i et oppslag den 7. februar 1989 til en kontroll Biltilsynet på Lillehammer har utført av lastebiler. Konklusjonen en skremmende. 80% av de kontrollerte bilene hadde mangler, og for 58% av dem dreide manglene seg om bremsene.

Vil samferdselsministeren på grunnlag av slike opplysninger øke kontrollen av tyngre kjøretøyer på veiene?"


Les hele debatten