Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til samferdselsministeren


Besvart: 15.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Vil samferdselsministeren sørge for at NSB avhender sin eierandel i Linjegods A/S eller subsidiært at NSB bruker sin eierandel til å medvirke til profesjonell og markedsmessig styring av selskapet?"


Les hele debatten