Spørretimespørsmål fra Marit Wikholm (A) til miljøvernministeren


Besvart: 22.02.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Marit Wikholm (A)

Spørsmål

Marit Wikholm (A): "Det er reist tvil om Norge vil kunne overholde sine forpliktelser i forhold til avtalen om reduksjon av utslipp av næringssalter til Nordsjøen.

Hva er miljøvernministerens vurdering av dette?"


Les hele debatten