Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til helseministeren

Datert: 21.02.1997
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 26.02.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): Forsøksfylkene Rogaland, Hordaland, Akershus og Oslo har ikke fått tildelt tilstrekkelige midler til å gjennomføre den planlagte masse-undersøkelsen av brystkreft.

Hva vil statsråden gjøre for at det opprinnelige undersøkelsesopplegget blir fulgt opp?


Les hele debatten