Spørretimespørsmål fra Oddbjørn Hågård (Sp) til miljøvernministeren


Besvart: 22.02.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Oddbjørn Hågård (Sp)

Spørsmål

Oddbjørn Hågård (Sp): "Ei arbeidsgruppe avga i januar 1985 et forslag til landsplan for forvaltning av bjørn, jerv og ulv. Denne saken berører mange, skadepresset øker og det haster med å få vedtatt ei forvaltningsplan.

Når vil saken bli oversendt Stortinget til behandling?"


Les hele debatten