Spørretimespørsmål fra Kåre Kristiansen (KrF) til næringsministeren


Besvart: 22.02.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Kåre Kristiansen (KrF)

Spørsmål

Kåre Kristiansen (KrF): "De forutsetninger som ble lagt til grunn for nedleggelse av skrap- jernsproduksjonen ved Christiania Spigerverk synes å ha sviktet på vesentlige punkter. Således vil neppe noen av de oppsagte kunne påregne annet arbeid.

Vil Regjeringen overveie å fremme forslag om å fortsette nevnte produksjon ved Spigerverket inntil videre?"


Les hele debatten