Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til næringsministeren


Besvart: 22.02.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Christiania Spigerverk utreder nå mulighetene for alternativ produk- sjon etter 1. juli 1989. Dette i påvente av nye industriarbeidsplasser i Nydalen.

Vil statsråden bidra til at dette prosjektet blir iverksatt, slik at færrest mulig av dagens ansatte blir arbeidsledige etter 1. juli?"


Les hele debatten