Spørretimespørsmål fra Magnar G. Huseby (H) til næringsministeren


Besvart: 22.02.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Magnar G. Huseby (H)

Spørsmål

Magnar G. Huseby (H): "Jeg er kjent med at Industribanken har solgt deler av produksjons- utstyret i den konkursrammede bedriften EVACO-PLAST A/S til et tysk firma. Det medfører at ca. 15 norske arbeidsplasser går tapt.

Kan næringsministeren bidra til at disse arbeidsplassene blir opprett- holdt?"


Les hele debatten