Spørretimespørsmål fra Kjell Edvard Helland (A) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 22.02.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Kjell Edvard Helland (A)

Spørsmål

Kjell Edvard Helland (A): "Distriktenes Utbyggingsfond har redusert investeringstilskudds- rammen for Sør-Trøndelag fylke med ca. 12% fra 1988 til 1989. Da rammene for 1988 heller ikke var tilstrekkelig, vil dette forsterke de problemer fylket allerede har.

Hva er bakgrunnen for denne beslutningen, og vil departementet med- virke til at tilskuddsrammen for Sør-Trøndelag fylke blir vurdert på nytt?"


Les hele debatten