Spørretimespørsmål fra Anne-Lise Bakken (A) til justisministeren


Fremsatt av: Eirin Faldet ()
Besvart: 22.02.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Anne-Lise Bakken (A)

Spørsmål

Anne-Lise Bakken (A): "I 1986 ble en gårdbruker fra Hedmark utsatt for grovt hærverk på gårde Gjerningsmannen ble i retten dømt til å erstatte skadene som beløp seg til flere hundre tusen kroner. Da den dømte ikke har økonomisk evne til å betale medfører det at offeret står i fare for å måtte gå fra gård og grunn.

Ser justisministeren noen mulighet for å hjelpe ofre som utsettes for kriminelle handlinger som kan føre til økonomisk ruin, slik som i dette tilfellet?" (Tatt opp av representanten Eirin Faldet)


Les hele debatten