Spørretimespørsmål fra Arent M. Henriksen (SV) til finansministeren


Fremsatt av: Tora Aasland ()
Besvart: 22.02.1989 av finansminister Gunnar Berge

Arent M. Henriksen (SV)

Spørsmål

Arent M. Henriksen (SV): "Flere av landets storbanker har bestemt seg for å dele ut aksjeutbytte for 1988, dette til tross for store tap som i stor grad veltes over på kundene ved høyere rentemargin.

Mener finansministeren det er rimelig at bankene deler ut aksjeutbytte i denne situasjonen?" (Tatt opp av representanten Tora Aasland Houg)


Les hele debatten