Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til handelsministeren


Besvart: 22.02.1989 av handelsminister Jan Balstad

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Ifølge Klassekampen for 9. februar 1989, bekreftet av rederiet, har et norsk tankskip fraktet 30 000 tonn dieselolje fra Sør-Afrika. Vi ser her det første kjente eksempel på at norskeide skip frakter oljeprodukter for Sør-Afrika - etter at boikottloven ble vedtatt. Dieselolje m.m. ble unntatt fra loven, mot SVs stemmer.

Vil Regjeringen nå vurdere å utvide loven slik at den også rammer raffinerte oljeprodukter som dieselolje?"


Les hele debatten