Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 22.02.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Kva meiner statsråden om å utvide skoleåret, og meiner statsråden det er mogeleg å gjennomføre ei slik utviding i forståelse med dei tilsette?"


Les hele debatten