Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 22.02.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Det er skapt uklarhet om tolkningen av UFA-kjennelsen i forhold til lærerorganisasjonene.

Vil statsråden vurdere å trekke sin tolkning tilbake?"


Les hele debatten