Spørretimespørsmål fra Ingrid I. Willoch (H) til kirke- og undervisningsministeren


Fremsatt av: Astrid Nøklebye Heiberg ()
Besvart: 22.02.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Ingrid I. Willoch (H)

Spørsmål

Ingrid I. Willoch (H): "RVO har sendt ut til høring en ny fagplan i norsk for den videre- gående skole. Ifølge planen skal sidemålets stilling styrkes, blant annet ved at det skal gis like mange oppgaver i sidemål og hovedmål. Dialekt- opplæring skal økes og grammatikk og rettskriving skal ikke være eget opplæringsemne.

Mener statsråden at dette vil bedre norskopplæringen og styrke vår skriftkultur?" (Tatt opp av representanten Astrid Nøklebye Heiberg)


Les hele debatten