Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren


Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 08.03.1989 av handelsminister Jan Balstad

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Ville statsministeren støttet det utkast til slutterklæring fra EFTA- toppmøtet som Utenriksdepartementet formulerte, datert 17. februar 1989, hvis de andre landene i EFTA hadde gitt sin tilslutning til det i den form det forelå fra Utenriksdepartementet?"


Les hele debatten