Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren


Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 08.03.1989 av handelsminister Jan Balstad

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Når og på hvilken måte har Regjeringen fått støtte i Stortinget til å føre en politikk i EFTA i tråd med innholdet i utkastet til slutt-erklæring formulert av Utenriksdepartementet, datert 17. februar 1989, og som konkret dreier seg om felles tollunion mellom EFTA og EF, utvidelse av det indre marked til også å omfatte EFTA og gjennomføring av sammenfallende lovgivning mellom EF og EFTA?"


Les hele debatten