Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til miljøvernministeren


Besvart: 08.03.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): "I spørretimen 15. februar 1989 forsøkte statsråden å bagatellisere forurensningsfaren fra Ring Teigen-avfallet. I Fremtiden 23. september 1987 uttalte Grini fra SFT: "Vi har ikke definert avfallet fra Ring Teigen som spesialavfall. Gjør vi det blir vi aldri kvitt det."

Hva har statsråden gjort for å utvikle et tilfredsstillende system for håndtering av bilvrak i Norge?"


Les hele debatten