Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 08.03.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Området rundt Leirelvas delta på Nedre Romerike i Akershus er tidligere foreslått som landskapsvernområde.

Vil miljøvernministeren ta initiativ til at dette deltaområdet, sammen med nærliggende våtmarksområder, blir vernet?"


Les hele debatten