Spørretimespørsmål fra John S. Tveit (KrF) til miljøvernministeren


Fremsatt av: Borghild Røyseland ()
Besvart: 08.03.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

John S. Tveit (KrF)

Spørsmål

John S. Tveit (KrF): "På en nylig avholdt vitenskapskonferanse er det lagt fram nye opplysninger om nedbrytningen av ozonlaget.

Vil dette få konsekvenser for norske planer og norsk politikk på dette området?" (Tatt opp av representanten Borghild Røyseland)


Les hele debatten